Huis > Nieuws > Inhoud
STEARILIZATION MANIER-STRALING
May 07, 2016

Stralingsterilisatieiseen effectieve manier omgebruikelektrischesprakmicro-organismenVande meeste materialenop dedodenschot.Elektromagnetischemagnetronvoorsterilisatie, ultraviolet(UV), X-stralen enγ-stralen.Zijkan wordengecontroleerddooreen specifiekemicrobiële groeiof te dodenmicro-organismen.Bijvoorbeeld,opgewekte warmtedoormicrogolven kandoden van micro-organismeneffect;ultraviolette stralenDNAmolecuulaangrenzendepyrimidinepyrimidine dimeervorming, remming vanDNA-replicatieentranscriptieen anderefuncties,om te doden van micro-organismen; X-stralen enγ-straleninschakelenoxidatie ofandere stoffengenereren van vrije radicalen(OH · H)en vervolgenstoegepast opbiologische moleculen,ofeen directe rol inbiologische moleculen,waterstofbruggenpauze,dubbeleoxide,een cyclische structuurofvernietigingvan bepaaldepolymeremoleculen, enz., vernietiging enwijzigenvan biologischemacromoleculenstructuur,daardoor remmenofdoden van micro-organismen.

Het kan worden gebruikt om de specerijen, chili, peper, paprika peper, Spaanse peper.Sommige land ermee, sommige land niet. DusNormaal niet gebruiken we het behalve de clientsand #39; dit aanvragen.